Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie našeho spolku a kaktusářství na Českobudějovicku

Část příspěvku je přepis článku našeho již bohužel zesnulého člena pana Mgr. Jana Janečka, jež si dal tu úctyhodnou a velmi obtížnou práci zjistit něco o historii naší společné záliby v ČB a okolí.

 Z pera Mgr. Janečka:

"Při Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů byla založena archivní sekce, která má za úkol shromažďovat všechny památky na naše předchůdce kaktusáře. Je to velmi záslužná činnost, protože staří pamětníci odcházejí a my jen velmi těžce dáváme dohromady informace o starých sbírkách a jejich majitelích. Překvapuje mě, že snad nejméně toho víme o začátcích kaktusaření v Českých Budějovicích. Pokusil jsem se tedy tuto část naší kaktusářské historie doplnit a oživit znovu jména lidí, kteří před námi již měli v našem městě své sbírky.    

Jak ale některé informace získat. Staří kaktusáři, kterých jsem se před lety mohl zeptat, již zemřeli a v literatuře jsem nalezl jen malou zmínku od Ing. Pažouta, který píše ve sborníku, který byl vydán ke 40. výročí Spolku pěstitelů kaktusů v roce 1962, že před rokem 1939 bylo také na jihu Čech, zejména v Písku, Táboře a Českých Budějovicích dosti sbírek a sbíreček kaktusů.Vzpomínky nás starších kaktusářů v Českých Budějovicích sahjí nejdéle do roku 1960, ale co bylo předtím? Uvědomil jsem si, že jediná možnost, jak zjistit něco o našich předchůdcích, je pokusit se sehnat jmenné seznamy členů KK v Praze, který byl založen v Praze v roce 1922. Obrátil jsem se tedy na Ing. Šedivého v Praze s dotazem, zda se nedochoval nějaký jmenný seznam členů KK v Praze a požádal jsem i pana Jiřího Vochozku, archiváře Společnosti, jestli by nenalezl nějaké podklady v archivu. Ten mi ochotně zapůjčil tiskopisy, které vydával vlastním nákladem J. Seidl – Kaktusy, sukulenty a jejich pěstění. Kromě velmi zajímavých článků o kaktusech zde jsou i seznamy členů Spolku v roce 1924. Celkem je zde uvedeno 244 kaktusářů, ale z Českobudějovicka jsem žádného člena nenalezl. Je zajímavé, že již v této době se o kaktusaření zajímaly i ženy, např. choť inženýra, choť tajemníka, choť hospodářského správce na statku, vdova po řediteli banky.

I Ing. Šedivý mi ochotně zaslal informace, které se mu podařilo nalézt. Kromě seznamu členů 1948 a 1961 mi poslal tyto důležité informace, cituji:

Prošel jsem archiv pražského spolku od jeho založení po rok 1948. Zjistil jsem, že slečna Anna Coufálková, prokuristka firmy A. J. Nadera nást. z Českých Budějovic, která byla též uvítána, jako zvlášť milý host, na členské schůzi dne 7.8. 1927.“

Tento zápis nám uvádí prvního kaktusáře v Českých Budějovicích, kterého známe jménem a je překvapivé, že je to žena. S takovou raritou se asi nemůže pochlubit žádný jiný kaktusářský spolek.

Předpokládám, že slečna Coufálková studovala v Praze a tam se asi s kaktusy seznámila a později zde vstoupila do Spolku pěstitelů kaktusů, kde mohla navštěvovat členské schůze, a kde si mohla koupit i nabízené rostliny. Mohla též navštěvovat obchod s kaktusy pana Františka Petzolda v Havířské ulici, chodili k němu prý hlavně začínající kaktusáři. Kaktusy asi pěstovala v bytě na okenním parapetu. Její sbírka jistě nebyla velká, mohlo se jednat o několik desítek rostlin.

I druhá informace, kterou mi poslal Ing. Šedivý, cituji:

„V roce 1927 pan Kniha z Českých Budějovic nám sdělil, že podařilo se mu ustanovit tam kroužek kaktusářů, který se přihlašuje za člena a žádá, aby na něho bylo pamatováno se semeny. Vzato radostně na vědomí.

Další kaktusář z Českých Budějovic, kterého známe jménem, byl tedy pan Kniha. V roce 1927 s několika přáteli zde založil Kroužek kaktusářů. Kolik měl členů, a jak dlouho tento kroužek trval, ale protože pan Kniha žádal, aby mu byla zasílána semena, šlo pravděpodobně o pokročilejší pěstitele. O tomto Kroužku pěstitelů kaktusů a sukulentů je zmínka i ve Věstníku Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Praze č. 181 – v roce 1927 vycházejí Kaktusářské listy pro Spolek kaktusářů v RČS v Praze, Sdružení kaktusářů v Praze, Astrophyta spolku kaktusářů v Brně, Kroužek kaktusářů v Hradci Králové a Kroužek kaktusářů v Českých Budějovicích. Jak dlouho tento kroužek v Českých Budějovicích trval, a kdo byli jeho členové, se mi nepodařilo zjistit, ale mohli to být někteří kaktusáři, kteří zde kaktusařili ještě po roce 1945. V době založení kroužku jim bylo kolem 30 let. Některé z nich jsem ještě poznal, když jsem začal kaktusáři, ale bohužel nevyužil jsem možnosti zeptat se na jejich začátky kaktusaření. Pokusím se ale o nich zaznamenat vše, co je mi známo, a co se mi podařilo zjistit.

Dmitrij Kalinič – bydlel v Hroznové ulici, sbírku měl na půdě v zaskleném vikýři, který byl na jižní straně na Piaristickém náměstí. Výborně se tam jeho kaktusům dařilo. Nebyl členem KK v Praze.

Bedřich Klečka – bydlel v ulici Matice Školské. Byl to okýnkář. V meziokenním prostoru měl police s pečlivě uspořádanou sbírkou tehdy běžných kaktusů. Několikrát jsem ho navštívil a vzpomínám si, že mě nejvíce upoutal pěkný Oreocereus. Pro pěstování měl pan Klečka ztížené podmínky,  protože okna byla situována na západ. Svoji zálibu přenesl na dceru i zetě. Ani pan Klečka nebyl členem KK v Praze.

Ludvík Doffek – bydlel v Rožnově u Českých Budějovic a je veden v seznamu členů v 1961 KK v Praze. Nic víc jsem o něm nezjistil, ale když jsem před mnoha lety čekal v Suchém Vrbném na pana Cichru, o kterém bude pojednáno později, dal se se mnou do řeči jeho soused. Říkal, že také kdysi pěstoval kaktusy a pěkné rostliny získal od přítele z Rožnova. Nesl je v nůši na zádech. Tento kaktusář z Rožnova mohl být Ludvík Doffek.

J. Kozák – bydlel v Českých Budějovicích v Havlenově ulici č. 117. Povoláním byl poštovní tajemník. Přes veškerou snahu se mi o něm nepodařilo nic víc zjistit. Byl členem KK v Praze a je uveden v seznamu členů v roce 1948.

MgPh. Vladimír Šámal – narodil se v roce 1910, byl lékárníkem. Jako člen KK v Praze je uveden v roce 1962. Kaktusy pěstoval ve skleníku na zahrádce rodinného domku v Prokešově ulici č. 988.

Do této skupiny kaktusářů, kteří v našem městě kaktusařili ještě před rokem 1960, patří i Vlasta Nováková, bydlištěm na Zlaté Stoce 711, Čtyři Dvory. Byla to zahradnice a ve skleníku měla i kaktusy. Její příbuzní jí z Ameriky posílali importy, hlavně astrofyta, kteří jsme my, začínající kaktusáři velice obdivovali. Dalším kaktusářem této generace byl Bohuslav Kovařík. Bydlel v Komenského ulici. Měl pěknou sbírku v pařeništi na dvorku. Část rostlin měl v meziokenním prostoru, kde vystavoval pěkné rostliny, které byly obdivovány kolemjdoucími chodci. Pan Kovařík měl velkou zásluhu na rozšíření kaktusářství v Českých Budějovicích. Zásoboval nás, začínající kaktusáře, rostlinami. Nebyly to jeho rostliny, ale sháněk přebytky od různých kaktusářů. Byl to vždy velký zážitek, když nám oznámil, že dostal novou zásilku.Zájemci nebyli jen místní kaktusáři, ale přijížděli i začínající kaktusáři z okolí, např. i z Tábora. Když si nyní při psaní tohoto článku vybavuji rozhovory s panem Kovaříkem, vzpomínám si, že mi říkal, že již před válkou byl v Budějovicích kaktusářský kroužek. Bohužel to je vše, co si teď po letech pamatuji. Jeho smrtí nenávratně odešly všechny znalosti  o kaktusaření za I. republiky v Českých Budějovicích.

Tyto kaktusáře později doplnil PhMr. Vojtěch Cichra. Bydlel v Suchém Vrbném a na tehdejší dobu měl velkou sbírku. Vím, že z dnešního hlediska by jeho skleníček o velikosti 4x3 m patřil mezi velmi malé, ale já, který v té době viděl pohromadě nejvíce 6 kaktusů, jsem byl ohromen. Pan Cichra pěstoval hlavně gymnocalycia, ale měl i další pěkné rostliny. Na zahrádce měl i pařeniště, kde pěstoval astrofyta. Byly zde všechny rostliny tohoto rodu, ale mě nejvíce zaujaly myriostygmy. Protože jsem často chodil kolem jeho zahrádky, vím, že asi po dva roky pěstoval  některé gymnocalycia volně na záhonu. Až když jsem začal shánět podklady pro tento článek, , jsem si uvědomil, že V. Cichra nebyl znám jen v jižních Čechách, ale že byl uznáván a znám v celém kaktusářském dění.

PhMr. Vojtěch Cichra se narodil v roce 1920. Středoškolská studia tedy dokončil v letech 1938 – 1939: Protože vysoké školy byly za války uzavřeny, mohl studovat farmacii až po roce 1945. Již tehdy se musel s kaktusy seznámit. Dr. Schütz ve svých pamětech „Můj život s kaktusy“ píše: „V roce 1954 byl v Brně první sjezd SČK. Mimo jiné se zúčastnili: Ing. Boubela, Oktábec, Pach, R. Šubík, E. Zavadil, Jelínek a také PhMr. Cichra.“

V roce 1963 se zúčastnil také sjezdu gymnofilů v Brně. V knize návštěv dr. Schütze je zapsán vedle takových kaktusářských velikánů, jako byli manželé Pfeifferovi z Rakouska, Otteovi z Vídně, Borzigovi ze Salzburgu, Günther Moser, Pažoutovi a Valníčkovi z Prahy a byl zde PhMr. Cichra z Českých Budějovic.

Píše o něm i Ing. Pažout. Když v roce 1962 píše o historii kaktusářství k 40. výročí založení Spolku pěstitelů kaktusů, tak pro období pře rokem 1962 uvádí: „ Tak například dosud věrně kaktusáří staří pěstitelé B. Rektořík, L. Kozelský, PhMr. Cichra, J. Hanuš, A. Hoffmeister, Ing. Kreuzinger atd.“ Cichra byl tedy v této době mezi kaktusáři dobře znám a byl i velmi aktivní. V roce 1967 zakládá s několika přáteli v Českých Budějovicích Kroužek kaktusářů, kterému dlouhá léta předsedal. V roce 1969 byl založen SČK, pracoval v jeho výboru jako archivář. Později se pro nemoc musel své záliby vzdát. Zemřel v roce 1990 ve věku 70 let.

Musím se zmínit ještě o kaktusářích, kteří nebyli z Českých Budějovic, ale když jsme zakládali naše první sbírky, jezdili jsme k nim pro rady i pro rostliny. V stolicích to byl pan Faktor, zahradník na zámku Kratochvíle. V zámecké zahradě byl skleník, kde měl i kaktusy a bylo zde i pařeniště se semenáčky. Ve skleníku měl kromě jiných i velký Echinocactus grusonii, o kterém prohlašoval, že je přes 100 let starý. Byly zde i vzrostlé ceresy. Druhým kaktusářem, za kterým jsme v této době jezdili, byl farář ve Větřní. Měl sbírku kaktusů, ve které převládaly parodie. Až později jsem se dozvěděl, že to byl známý léčitel Ferda.

 V seznamu členů KK Praha z roku 1962 je ještě uveden Ing. Jaroslav Kodeš, bydlištěm Hluboká nad Vltavou – Zámostí, Revoluční 448.

To je vše, co se mi o kaktusářích v Českých Budějovicích před rokem 1960 podařilo zjistit. Budu velice rád za každé doplnění a za každou připomínku k tomuto článku. Toto mé vzpomínání končí větou, kterou mi napsal měsíc před svou smrtí Ing. Rudolf Dufek:: „Bohužel pamětníci odcházejí a s nimi i to, co nám mohli sdělit ze svých vzpomínek.“

Tato věta byla jedním z prvních impulsů pro napsání tohoto článku. Věřím, že psané slovo vydrží mnohem déle než psané vzpomínky, a tak jména našich předchůdců kaktusářů nebudou zapomenuta.

Po roce 1960 nastává v Českých Budějovicích velký rozmach kaktusářství, ale to je již jiná kapitola.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář